نمایشگر یک مطلب

« مدارک و مستندات لازم به منظور حضور در مصاحبه علمی »

1- رزومه علمی (ضروری)

2- مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (ضروری)

3- رساله ارشد و دکتری (ضروری)

4- گواهی سوابق تدریس، توانایی تدریس، تهیه طرح درس

5- گواهی سوابق کاری

6- ترجمه و تألیف کتاب

7- مقالات (یک نسخه از تمام صفحات مقالات چاپ شده و مرتبط با رشته تخصصی)

8- طرح های پژوهشی

9- گواهی سخنرانی در کنگره های بین المللی خارجی و داخلی

10- گواهی معتبر عضویت بنیاد ملی نخبگان

11- گواهی معتبر استعدادهای درخشان

12- افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های ملی، رتبه های اول تا سوم آزمون های ورودی

13- ارائه گواهینامه های مربوطه مبنی بر توانایی در استفاده از منابع الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی

14- عضویت در هیأت تحریریه مجله معتبر علمی

15- گواهی تسلط به زبان رایج در مجامع علمی

16- سایر مدارک مرتبط علمی

 

نکته:

الزامی است در روز حضور جهت مصاحبه **علاوه بر تحویل پوشه اصل مدارک،  فایل مدارک در قالب CD نیز تحویل گردد**.