رئیس هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی


دکتر حسین رضوان
- رئیس هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : h.rezvan@basu.ac.ir

تلفن : 38381601-081


داخلی :

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی


دکتر محمدرضا فریدونی
- دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : mr-fereydooni@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :

اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه


دکتر محمدمهدی حاجیلوئی محب
- مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : hajilouei@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر گودرز احمدوند
- عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : gahmadvand@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر محمدحسن وفایی
- عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : m.vafaei@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر مریم حجامی
- عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : https://basu.ac.ir/~m.hajjami

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر قدرت‌‎الله نیازی
- عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : gh.niazi@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر مرتضی قائمی
- عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : استاد

ایمیل : m.qaemi [at] basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :

رئیس دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی


محسن زارع
- رئیس دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : mohsenza417@gmail.com

تلفن : 081-38380361


داخلی :