رئیس هیات اجرایی جذب دانشگاه


دکتر یعقوب محمدی‌فر
- رئیس هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : استاد

ایمیل : mohamadifar@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :

دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه


دکتر بیژن حاجی‌عزیزی
- دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : haji598@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :

اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه


حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی‌محمد عباسی
- مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر وحیدرضا اوحدی
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : استاد

ایمیل : v.ouhadi@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر عباس افخمی‌عقداء
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : استاد

ایمیل : afkhami@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر حسن ختن‌لو
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : استاد

ایمیل : khotanlou@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر حسن علی‌عربی
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : استاد

ایمیل : aliarabi@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :
دکتر محمدجواد سلیمانی‌پری
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : m.soleimanipari@basu.ac.ir

تلفن : 38380361-081


داخلی :