نام:  محسن زارع
     
  سمت:  کارشناس هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
  تحصیلات: دانشجو
     
  تلفن:  38380361
     
  تلفن داخلي:  364
     
  آدرس پستی: mohsenzare@yahoo.com
     
  آدرس:  همدان - دانشگاه بوعلي سينا -ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
     
       
       
  نام:  حجت فیضی
     
  سمت:  کارشناس هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
  تحصیلات: دانشجو کارشناسی ارشد
     
  تلفن:  38381148
     
  تلفن داخلي:  412
     
  آدرس پستی: b.jazb@yahoo.com
     
  آدرس:  همدان - دانشگاه بوعلي سينا -ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
     
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند