نام:   دكتر یعقوب محمدی فر
     
  سمت:   رئیس هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
  تحصیلات:  باستان شناسی
     
  مرتبه علمی:  استاد
     
  ایمیل:  mohamadifar@basu.ac.ir
     
  وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar
     
  تلفن:  10-38381601
     
  تلفن داخلي:  411
     
  آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دفترریاست و روابط عمومی دانشگاه
       
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند