لینک ها

    لینکی وجود ندارد.

 
 
نام:  دكتر بیژن حاجی عزیزی
     
  سمت:  دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
  تحصیلات:  دکتری تخصصی
     
  مرتبه علمی:  دانشیار حقوق خصوصی
     
  وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/hajiazizi
     
  تلفن:  38381148
     
  تلفن داخلي:  412
     
  آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلي سينا -ساختمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند