لینک ها

    لینکی وجود ندارد.

       
     
     
     
     
     
     
  نام:  حجت الاسلام و المسلمین علی محمد عباسی
     
  سمت:  مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
     
       
     
     
     
     
     
     
     
  نام:  وحیدرضا اوحدی
     
  سمت:  عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
  نام:  عباس افخمی
     
  سمت:  عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
  نام:  حسن ختن لو
     
  سمت:  عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
  نام:  حسن علی عربی
     
  سمت:  عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
  نام:  محمد جواد سلیمانی پری
     
  سمت:  عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه
     
       
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند